Vélemények
 


Vásárlói véleményeinket átköltöztettük a FACEBOOK-ra, hogy mindenki számára nyilvánosan elérhetők legyenek:

Kattints erre a képre:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A legutóbbi nyerteseink listájához kattints erre:

Sok sikert kívánunk Minden kedves tagunknak!

Játékszabályzat:

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) automatikus elfogadását jelenti.

Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: Játékos/Játékosok.

A Játék kizárólag személyes, lakossági használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

1. A Játék szervezője

A Játék lebonyolításával, szervezésével és adatkezeléssel összefüggő feladatokat a Dr-PC.hu webshop kezelői mint lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító, Szervező, Adatkezelő) látja el.

2. A Játék időtartama:

A Játékosoknak a Játékba kerülésre a játék kihirdetése és a hirdetésben szereplő sorsolási időponthoz képest 1 órával korábbi időpontig van lehetősége.

3. A Játékba kerülés feltételei:

A Játék meghirdetése a Dr-PC.hu Facebook közösségi portál felületén történik. A Játékban történő részvétel önkéntes.

A Játékban annak időtartama alatt, azon cselekvőképes személyek vehetnek részt, akik a sorsolás kihirdetése és a sorsolás között közzétett posztnál aktívan közreműködnek, kommentelnek, like-olnak, valamint a FACEBOOK algoritmusa által kapható és elveszíthető LELKES RAJONGÓI cím birtokosai kétszeres eséllyel.

A Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező Játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Játékos azáltal, hogy vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

4. A nyereménye

A játék nyereménye: Minden esetben a kihirdetett termék.

Amennyiben a véletlenszerűen kiválasztott nyertes nem tudja felhasználni a nyereményt, vagy a kihirdetéstől számított 3 napon belül nem jelentkezik, a nyereményét elveszíti, új időpontban egy másik nyertes kiválasztása szintén sorsolással történik.

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget – amennyiben van – a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

5. A nyertesek kiválasztása

A nyereménysorsolás véletlenszerű kiválasztással történik a facebooknyertes.com számítógépes program használatával. A sorsolás során egy nyertes játékok kerül kiválasztásra. A nyertest a sorsolást követően azonnal a Dr-PC.hu Facebook közösségi portál felületén tesszük közzé. A nyertesnek a nyeremény kiszállításához szükséges postázási adatainak az átadása érdekében az oldallal privát üzenetben kell felvennie a kapcsolatot Facebook vagy Messenger alkalmazás használatával.

A sorsolás időpontja: Mindig a kihirdetett időpont.

6. A nyeremények átadása

A nyeremény a nyertes kiválasztását követő 15 napon belül kerül kiküldésre, a nyertes által megadott postacímre, előzetes kapcsolatfelvétel, és a nyertes által küldött visszaigazolás megérkezése után. Amennyiben a nyertes 3 napon belül nem jelentkezik privát üzenetben a nyeremény átvétele érdekében, vagy nem kíván élni a nyereménye felhasználásával, úgy pótnyertes kiválasztására kerül sor az 5. pontban leírtak szerint.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A vulgáris vagy sértő kifejezések használata a Facebook poszthoz fűzött kommentekben a nyereményre való jogosultság automatikus elvesztését vonja maga után. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

A nyertes nevét a játék zárását követően kizárólag a Dr-PC.hu Facebook oldalán tesszük közzé egyrészt bejegyzésben, másrészt 3 napon belül a JEGYZETEK menüpontban is.

7. Egyéb szabályok

A Szervező bármikor kiegészítheti vagy módosíthatja a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag.

A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódóköltségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a játékosnál felmerülő károkértvaló felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

A poszt és a képek tartalmáért a teljes körű felelősség a Játékost terheli. A Szervező kizár minden Játékost, aki által feltöltött poszt, kép nem felel meg a hatályos jogi- és reklámetikai szabályoknak, vagy sérti harmadik személyek jogait, vagy jogos érdekét.

Jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az irányadóak.

Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni. A Játékos vita esetén jogosult a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél is panaszt tenni.

8. Az adatok kezelése és védelme

A Játékos a Játékban való részt vétel tényével önként, kifejezetten és minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az adatait a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett a Szervező, mint adatkezelő kezelje és mint adatfeldolgozó feldolgozza.

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit, mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli.

A Szervező általános adatkezelési tájékoztatója a Dr-PC.hu webcímen érhető el és ismerhető meg.

<< Vissza a WebShopba.